تحولی نو در نظام آموزشی


(همایش انقلاب آموزشی در مجتمع هوشمند خدیجه کبری(س


اولین همایش انقلاب آموزشی
     

بازدید از دستاوردهای هوشمند مجتمع
     
بازدید از غرفه تولید محتواسخنرانی آقای دکتر عیسی زاده
     رونمایی از رادیو دنا،آموزش معکوس
     


حضور آقایان پرفسور استایگر و پرفسور جواد جاسبیبازدید از سایت مجتمع
     حضور آقای دکتر ناصری مدیریت آموزش و پرورش منطقه 4
     


اختمامیه همایش بزرگ انقلاب آموزشی

راه های ارتباطی

پاسداران، روبروی برج سفید، ابتدای بوستان ششم، پلاک 164