تحولی نو در نظام آموزشیآن زمان که دور می انگاشتیم،آموزش را باید در جایی خارج از محیط آموزشی برانیم و اطمینان پیدا کنیم از استعداد و پتانسیل های دانش آموز در خود محوری و یادگیری بدون معلم و تعلیم دهنده.
انقلاب آموزشی، همان فراز و فرود یک تفکر نوین در امر آموزش و افقی بدون شک روشن به آینده ای پر افتخار است، چرا که با شکستن تمام ساختارهای کهنه و پیش پا افتاده گذشته، حال را به مقدمه ای از آموزشی کارآمد و پایبند به اصول روانشناسانه آموزشی دعوت کرده است.
حال سعی بر آن شد که قدمی هر چه کوچک ، اما سازنده و امیدوار کننده ، در مورد انقلاب شگرف آموزشی و شاخه های آن که یادگیری معکوس، اینترنت اشیا و تولید محتوای الکترونیکی است ، حرفی بزنیم.

تولیدات محتوای الکترونیکی

     

آموزش معکوس

     

اینترنت اشیاهمایش انقلاب آموزشی در خدیجه کبری (س)راه های ارتباطی

پاسداران، روبروی برج سفید، ابتدای بوستان ششم، پلاک 164